Poradnictwo psychologiczne w Przedszkolu Publicznym Czarodziejski Zamek w Puszczykowie

Poradnictwo psychologiczne w Przedszkolu Publicznym Czarodziejski Zamek w Puszczykowie.

Aleksandra Kilian – absolwentka psychologii na University of East London, członek The British Psychological Society. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) w środowisku wielokulturowym. Pracowała również z ludźmi dorosłymi, w tym z kobietami cierpiącymi na okołoporodowe zaburzenia psychiczne. Współautorka książki „Psychescapes. Tożsamość naszych czasów”.

Cel pracy: wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci oraz prowadzenie poradnictwa dla rodziców i pracowników pedagogicznych

Cele szczegółowe:

  • zapobieganie trudnościom dzieci w zachowaniu i w nauce
  • wspieranie u dzieci refleksyjności i uważności wobec siebie samego, innych ludzi oraz świata
  • prowadzenie ćwiczeń i zabaw kompensacyjno-korekcyjnych doskonalących integrację zmysłów
  • rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi
  • doskonalenie umiejętności rozpoznawania różnych emocji i ich prawidłowej regulacji
  • modelowanie postaw twórczych, budzących w dzieciach pokłady kreatywności, radości i ciekawości

 

— zamek