INNOWACYJNA ZERÓWKA W CZARODZIEJSKIM ZAMKU

Innowacyjna zerówka w CZARODZIEJSKIM ZAMKU – ZAPRASZAMY!

– dobór technik przyswajania wiedzy i umiejętności dopasowanych do zdolności i indywidualnych potrzeb dziecka,

-nauka technik zapamiętywania,

-raz na dwa miesiące praca metodą projektu- pogłębione podejście do tematu o charakterze badawczym, które zwykle trwa kilka tygodni. Dzieci wspólnie z nauczycielem wybierają temat badań, planują miejsca zajęć terenowych oraz rozmowy z ekspertami również decydują o przebiegu projektu i jego zakończeniu,

– rozwijanie pojęć matematycznych oraz zdolności umysłowych dzieci według koncepcji Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

( w oparciu o publikację ,,Dziecięca matematyka”),

– korespondencja listowa z rówieśnikami z innej placówki – dziecko samodzielnie próbuje napisać list,oraz odczytać otrzymany – kształtowanie umiejętności nauki pisania

i czytania,

– bieżące informacje o dziecku dla rodziców w specjalnie przygotowanych do tego dzienniczkach,

-przygotowanie dziecka do odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zadań domowych,

-likwidowanie nieśmiałości podczas wystąpień publicznych – dzieci przy pomocy rodziców przygotowują w domu prezentację interesującego ich tematu, a następnie dziecko przedstawia go w grupie przedszkolnej,

-rozwijanie zainteresowania czytelnictwem – zapraszanie gości do głośnego czytania dzieciom,

-eksperymenty nie tylko naukowe i przyrodnicze, ale również językowe, muzyczne i artystyczne.

-kształtowanie u dzieci zdolności odróżniania dobra od zła, żeby wybierały dobro i kierowały się nim w codziennych sytuacjach, budowanie systemu wartości poprzez pozytywnych bohaterów występujących w bajkach ( comiesięczne przedstawienia teatralne)

– kształtowanie poczucia tolerancji poprzez

oswajanie dzieci z przypadkami niepełnosprawności oraz rozmowy na trudne tematy,

-budowanie poczucia własnej wartości; stres nie istnieje obiektywnie, pojawia się wtedy, kiedy człowiek ocenia, że z czymś sobie nie poradzi; dlatego tak ważne jest dla nas, żeby dzieci wierzyły, że mogą, potrafią, uda im się, dadzą radę!

– zapewnienie lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie dziecięcej ciekawości, aktywności i samodzielności

– przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym

– poznajemy kulturę , kuchnię oraz tradycje krajów z różnych stron świata , poprzez comiesięczny cykl – 1 kraj w miesiącu.

– wielopoziomowy rozwój inteligencji, czyli kształcenie zintegrowane (harmonijny rozwój zarówno inteligencji werbalnej, matematyczno-logicznej, wizualno-przestrzennej, kinestetycznej, muzyczno-rytmicznej, jak i interpersonalnej i intrapersonalnej,

– obcowanie ze sztuką, czyli nauka kreatywności i wrażliwości: poznawanie innowacyjnych technik plastycznych, słuchanie odpowiednio przygotowanych kompozycji barokowych oraz utworów Mozarta, które poprawiają pamięć i koncentrację, nauka gry na różnych instrumentach,

– integracja sensoryczna jako terapia zajmująca się koordynowaniem zmysłów,

– aktywni na co dzień: codzienny trening ciała, który usprawnia motorykę, zwiększa ogólną sprawność ruchową, jak również kształtuje osobowość

— zamek