Opłaty

W godzinach od 8.00 do 13.00 realizujemy bezpłatną podstawę programową.
W godzinach 7.00-8.00 oraz od.13.00 do 17.00 opłata wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

Stawka żywieniowa wynosi:

2 zł – śniadanie
6 zł – obiad
2 zł – podwieczorek
Zasady odpłatności za przedszkole określa umowa zawarta pomiędzy Rodzicami dziecka a Dyrektorem przedszkola.
Opłatę za przedszkole uiszcza się do 2-go każdego miesiąca.

W ramach czesnego realizowane są następujące zajęcia:

- język angielski

- rytmika

- zajęcia ruchowo-muzyczne

- zabawy sensoryczne

- gimnastyka korekcyjna

- zajęcia sportowe

- zajęcia plastyczne

- religia

- Master Chef

- Mali Rzeźbiarze

Zajęcia dodatkowo płatne:

- Akademia Reksia (zajęcia piłkarskie)

- Szkoła Tańca Prestige (zajęcia taneczne)