Skip to main content

Opłaty

W godzinach od 8.00 do 13.00 realizujemy bezpłatną podstawę programową.

W godzinach 7.00-8.00 oraz od.13.00 do 17.00 opłata wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

Zasady odpłatności za przedszkole określa umowa zawarta pomiędzy Rodzicami dziecka a Dyrektorem przedszkola.
Opłatę za przedszkole uiszcza się do 5-go każdego miesiąca.

W ramach czesnego realizowane są następujące zajęcia:

 • język angielski
 • rytmika
 • zajęcia ruchowo-muzyczne
 • zabawy sensoryczne
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia plastyczne
 • religia

Zajęcia dodatkowo płatne:

 • Master Chef
 • Zajęcia taneczne
 • Język angielski
 • Robotyka