Skip to main content

Programy

Przedszkole Publiczne Czarodziejski Zamek działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty i korzysta z programów wychowania przedszkolnego zalecanych i dopuszczonych przez MEN.

Wybór treści programowych został dokonany przez pedagogów i psychologów, zgodnie z potrzebami rozwojowymi dziecka na danym etapie życia.

Korzystamy także z ciekawych programów autorskich:

  • Odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak,
  • Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz,
  • Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
  • Ruch Rozwijający Veroniki Sherborne,
  • Elementy Kinezjologii Edukacyjnej,
  • Nauka gry na instrumentach Karla Orffa,
  • Elementy pedagogiki zabawy Klanza,

Zajęcia realizowane w oparciu o podstawę wychowania przedszkolnego:

Kropki i kreseczki

Ćwiczenia grafomotoryczne umożliwiające dziecku kształtowanie ruchów ręki w różnych kierunkach. Kreślenie liter prostych, krzywych, łamanych. Zdobywanie umiejętności w zakresie kształtnego i poprawnego pisma pod względem graficznym.

Bądź spostrzegawczy!

Warsztaty wspomagające rozwój koncentracji, pamięci, spostrzegawczości i uwagi, rozwijanie zainteresowań poprzez gry i zabawy dydaktyczne.

Jestem Polakiem!

Czy znasz ten kraj? – zajęcia poświęcone tematyce patriotycznej, zapoznanie z pojęciem „ojczyzna”, rozwijanie potrzeby szanowania praw i własności innych, rozwijanie poczucia przynależności do rodzinnego miasta, środowiska, kraju.

Komputerowo

Zajęcia z komputerem dotykowym, gry edukacyjne, obsługa komputera.

Malowanki, wydzieranki

Rozwój dziecięcej wyobraźni, ekspresji twórczej, sprawności manualnej, kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się różnymi narzędziami plastycznymi i pisarskimi, umiejętności współpracy w grupie, poznawanie swoich mocnych stron… czyli bawimy się i uczymy poprzez eksperymentowanie z barwami, różnymi materiałami i przyrządami.

Supełkowo

Twórcze warsztaty usprawniające motorykę rąk, podczas których uczymy się wiązać supełki, robić kokardki, pleść warkoczyki, wykonywać pajęczą sieć, nawlekać korale, itp.

Liczydłowo

Niezwykłe zabawy matematyczne i zadania logiczne oparte na grach i historyjkach, które są pretekstem do przeliczania, grupowania w zbiory oraz do poznawania figur geometrycznych.

Gimnastyka buzi i języka

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne, usprawniające aparat mowy, zapobiegające oraz likwidujące wady wymowy.

Garść radości, szczypta złości

Zabawy rozwijające dojrzałość emocjonalną, które uczą jak radośnie przeżywać każdy dzień i radzić sobie z trudnymi uczuciami strachu, złości, smutku czy wstydu.