Projekt

PUSZCZYKOWO – STREFA EDUKACYJNA

Dziękujemy!

Puszczykowo – Strefa Edukacyjna to wyjątkowy projekt,który zainicjowaliśmy w Przedszkolu Publicznym Czarodziejski Zamek w Puszczykowie, a który gromadzi różne instytucje z naszego miasta wokół idei wpierania szeroko rozumianego rozwoju dzieci.

W październiku 2015 r. rozpoczęliśmy nasz projekt spotkaniem inauguracyjnym, podczas którego Pan Burmistrz Andrzej Balcerek okazał swe wsparcie i życzliwość obejmując nad nim honorowy patronat. W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego, warto podsumować dotychczasowe działania projektu oraz podziękować osobom zaangażowanym w jego realizację.
W listopadzie gościliśmy Panów Dariusza Preislera i Michała Filipiaka podczas spotkania autorskiego „Tenisowe przygody Radka i Kuby”, którego celem było promowanie wśród dzieci czytelnictwa i wspieranie kultury fizycznej.

W grudniu zorganizowaliśmy magiczne spotkanie mikołajkowe dla puszczykowskich dzieci, podczas którego obejrzeliśmy jasełka w wykonaniu dzieci z naszego przedszkola, zostaliśmy obdarowani przez Świętego Mikołaja, kosztowaliśmy świąteczne smakołyki, podzieliliśmy się opłatkiem oraz wspólnie kolędowaliśmy w atmosferze życzliwości.

W lutym gościliśmy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie, które czytały bajki swoim młodszym koleżankom i kolegom z przedszkola, aby krzewić wśród nich pasję czytania.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Puszczykowie zaowocowała projektem „Świadomy rodzic to ja”, który rozpoczął się w marcu a którego celem było wspieranie rodziców w procesie wychowania dzieci.

W ramach tej inicjatywy zorganizowaliśmy trzy spotkania psycho-edukacyjne dla rodziców, które w najbliższym czasie będą podsumowane warsztatami.
W Dniu Dziecka spotkaliśmy się na Pikniku Naukowym, aby podarować dzieciom wiele radości i wrażeń z okazji ich święta a naszym partnerom podziękować za dotychczasową współpracę oraz zaprosić do udziału w kolejnych inicjatywach projektu.
W tym miesiącu zaczynamy dwujęzyczny projekt edukacyjny „Zaczarowany las”/„Enchanted Forest”, którego celem jest wspieranie świadomości ekologicznej, kreatywnego ruchu i postaw twórczych wśród dzieci. Zajęcia
i zabawy będą prowadzone w językach polskim i angielskim, aby rozbudzać
w dzieciach motywację do nauki języka obcego oraz zaciekawić je użyciem tego języka w naturalnych warunkach.

Z serdecznymi podziękowaniami dla Pana Burmistrza i partnerów projektu,
z życzeniami dobrego letniego wypoczynku dla dzieci i ich rodzin oraz z głową pełną pomysłów na kolejny rok, zapraszamy do współpracy. Zatem do rychłego zobaczenia we wrześniu!

 

Przedszkole Publiczne Czarodziejski Zamek w Puszczykowie


      

   W ramach projektu Puszczykowo – strefa edukacyjna zapraszamy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

                       na prelekcję z cyklu ŚWIADOMY RODZIC TO JA

                      pt.: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały o komunikacji w rodzinie”.

puszczykowo_strefa_edukacyjna

     

13 kwiecień 2016 godz. 16.00

Przedszkole Publiczne Czarodziejski Zamek, ul. Czarnieckiego 2, 62-040 Puszczykowo

                tel.: 605 90 36 44, www.przedszkole-zamek.pl

 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!


                           W ramach projektu Puszczykowo – strefa edukacyjna

zapraszamy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym na prelekcję z cyklu ŚWIADOMY RODZIC TO JA

                                  pt.: „Nasz przedszkolak idzie do szkoły – o gotowości szkolnej”.

puszczykowo_strefa_edukacyjna

30 marzec 2016 godz. 16.00

Przedszkole Publiczne Czarodziejski Zamek, ul. Czarnieckiego 2, 62-040 Puszczykowo

                tel.: 605 90 36 44, www.przedszkole-zamek.pl

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

 


puszczykowo_strefa_edukacyjna

W ramach projektu „Puszczykowo – strefa edukacyjna” zapraszamy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym na prelekcję z cyklu ŚWIADOMY RODZIC TO JA

pt. „Karać czy nagradzać – jak wychować przedszkolaka”.

9 marca 2016 r., godz. 16.00

Przedszkole Publiczne Czarodziejski Zamek, ul. Czarnieckiego 2, 62-040 Puszczykowo

                tel.: 605 90 36 44, www.przedszkole-zamek.pl

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!


 

Tenisowe

SPOTKANIE AUTORSKIE

Dariusz M. Preisler i Michał Filipiak: książka pt. „Tenisowe przygody Radka i Kuby”

20 LISTOPADA (piątek) GODZ. 16.00

ZAJĘCIA DLA DZIECI POŁĄCZONE Z CZYTANIEM BAJEK;

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPIENIA KSIĄŻECZEK AUTORA

W PROMOCYJNYCH CENACH WRAZ Z AUTOGRAFEM

Czarodziejski bilet wstępu: BEZPŁATNIE


 

strefaedukacyjna2                SPOTKANIE INAUGURACYJNE

W czwartek 22 października odbyło się spotkanie inaugurujące projekt „Puszczykowo – strefa edukacyjna” pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Puszczykowo. Mieliśmy zaszczyt gościć w naszym przedszkolu przedstawicieli Urzędu Miasta, oświaty, kultury, Kościoła i służb publicznych. Podczas spotkania Pani Dyrektor zaprezentowała misję i cele projektu, którego istotą jest współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym oraz działania na rzecz edukacji dzieci. Następnie Pan Burmistrz uroczyście otworzył inicjatywę, po czym wszyscy zostali zaproszeni na przygotowany przez nasze panie pyszny poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy za przybycie i okazane wsparcie Panu Burmistrzowi i pozostałym gościom! W ramach naszego projektu, 20 listopada o godz. 16:00 organizujemy spotkanie autorskie pt.”Tenisowe przygody Radka i Kuby”, na które gorąco zapraszamy dzieci z rodzicami!


HARMONOGRAM SPOTKANIA INAUGURUJĄCEGO PROJEKT OŚWIATOWY „PUSZCZYKOWO – STREFA EDUKACYJNA”

  1. Wystąpienie Pani Dyrektor i powitanie przybyłych gości.
  2. Uroczyste otwarcie projektu przez Burmistrza Miasta Puszczykowo.
  3. Część artystyczna:
  • Pokaz muzyczny dzieci z Przedszkola Publicznego Czarodziejski Zamek
  • Prezentacja talentów dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2
  1. Wystawa prac plastycznych dzieci z Przedszkola Publicznego Czarodziejski Zamek
  2. Poczęstunek.
  3. Przedstawienie planu spotkań na najbliższe miesiące.
  4. Słowo pożegnalne.

Dzień i miejsce spotkania: 22.10.2015 godz.16:00, Przedszkole Publiczne Czarodziejski Zamek

Czas trwania spotkania: około 45 minut.


   INFORMACJE

Puszczykowo – strefa edukacyjna” to inicjatywa rozpoczęta przez Przedszkole Publiczne Czarodziejski Zamek pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Puszczykowo. Naszą misją jest wspieranie edukacji dzieci poprzez działania oparte na integracji i współpracy ze środowiskiem lokalnym. Spotkanie inaugurujące działalność projektu odbędzie się w dniu 22 października 2015 r. o godzinie 16:00 w naszym przedszkolu. Do współpracy zaprosiliśmy osoby i instytucje działające na rzecz oświaty. Serdecznie zapraszamy dzieci i ich rodziców do udziału w spotkaniach i imprezach, o których będziemy cyklicznie informować na łamach Echa Puszczykowa oraz na stronie internetowej naszego przedszkola.

strefaedukacyjna2