Skip to main content

Projekt

Puszczykowo – Strefa Edukacyjna

Puszczykowo – Strefa Edukacyjna to wyjątkowy projekt, który zainicjowaliśmy w Przedszkolu Publicznym Czarodziejski Zamek w Puszczykowie, a który gromadzi różne instytucje z naszego miasta wokół idei wpierania szeroko rozumianego rozwoju dzieci.

W październiku 2015 r. rozpoczęliśmy nasz projekt spotkaniem inauguracyjnym, podczas którego Pan Burmistrz Andrzej Balcerek okazał swe wsparcie i życzliwość obejmując nad nim honorowy patronat. W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego, warto podsumować dotychczasowe działania projektu oraz podziękować osobom zaangażowanym w jego realizację.

W listopadzie gościliśmy Panów Dariusza Preislera i Michała Filipiaka podczas spotkania autorskiego „Tenisowe przygody Radka i Kuby”, którego celem było promowanie wśród dzieci czytelnictwa i wspieranie kultury fizycznej.

W grudniu zorganizowaliśmy magiczne spotkanie mikołajkowe dla puszczykowskich dzieci, podczas którego obejrzeliśmy jasełka w wykonaniu dzieci z naszego przedszkola, zostaliśmy obdarowani przez Świętego Mikołaja, kosztowaliśmy świąteczne smakołyki, podzieliliśmy się opłatkiem oraz wspólnie kolędowaliśmy w atmosferze życzliwości.

W lutym gościliśmy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie, które czytały bajki swoim młodszym koleżankom i kolegom z przedszkola, aby krzewić wśród nich pasję czytania.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Puszczykowie zaowocowała projektem „Świadomy rodzic to ja”, który rozpoczął się w marcu a którego celem było wspieranie rodziców w procesie wychowania dzieci.

W ramach tej inicjatywy zorganizowaliśmy trzy spotkania psycho-edukacyjne dla rodziców, które w najbliższym czasie będą podsumowane warsztatami.

W Dniu Dziecka spotkaliśmy się na Pikniku Naukowym, aby podarować dzieciom wiele radości i wrażeń z okazji ich święta a naszym partnerom podziękować za dotychczasową współpracę oraz zaprosić do udziału w kolejnych inicjatywach projektu.

W tym miesiącu zaczynamy dwujęzyczny projekt edukacyjny „Zaczarowany las”/„Enchanted Forest”, którego celem jest wspieranie świadomości ekologicznej, kreatywnego ruchu i postaw twórczych wśród dzieci. Zajęcia i zabawy będą prowadzone w językach polskim i angielskim, aby rozbudzać w dzieciach motywację do nauki języka obcego oraz zaciekawić je użyciem tego języka w naturalnych warunkach.

Z serdecznymi podziękowaniami dla Pana Burmistrza i partnerów projektu, z życzeniami dobrego letniego wypoczynku dla dzieci i ich rodzin oraz z głową pełną pomysłów na kolejny rok, zapraszamy do współpracy. Zatem do rychłego zobaczenia we wrześniu!