Skip to main content

Plan dnia

RAMOWY PLAN DNIA PRZEDSZKOLA

CZARODZIEJSKI ZAMEK

 

7:00 – 8:45          Przychodzenie dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci ,

zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe

 

8:45 – 9:30         Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, śniadanie

 

9:30 – 11:00       Realizacja zadań edukacyjnych – zajęcia z całą grupą

 

11:00 – 12:00     Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w Sali, ćwiczenia gimnastyczne

 

12:00 – 12:30     Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, obiad

 

12:30 – 14:00    Ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznawanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej,  słuchanie bajek i opowiadań inspirowanych przez nauczyciela.

Zabawy dowolne  w Sali lub na placu zabaw

 

14:00 – 14:45     Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, podwieczorek

 

14:45 –  17:00    Ćwiczenia indywidulane z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.

Rozchodzenie się dzieci do domów.