Skip to main content

Plan dnia

7.00 – 8.00Przychodzenie dzieci do przedszkola, zabawy dowolne, praca indywidualna z dziećmi
8.00 – 8.30Zabawy dowolne, poranne zabawy ruchowe z elementami gimnastyki, zabawy wspierające rozwój mowy dziecka ( zabawy logopedyczne)
8.30 – 9.15Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, śniadanie
9.15 – 9.30Zajęcia wynikające z podstawy programowej
9.30 – 10.45Zabawy dowolne, zajęcia dodatkowe , obserwacje przyrodnicze, praca indywidualna w grupach
10.45 – 12.00Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci i nauczyciela
12.00 – 12.30Czynności samoobsługowe, obiad
12.30 – 14.00Relaks, odpoczynek ( w formie leżakowania 3-latki), zabawy relaksujące, wyciszające, słuchanie bajek i opowiadań inspirowanych przez nauczyciela
14.00 – 14.45Czynności samoobsługowe, podwieczorek
14.45 – 16.00Zajęcia dodatkowe, zabawy konstrukcyjne i tematyczne, wyjścia, spacery i zabawy w ogrodzie przedszkolnym
16.00 – 17.00Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci lub przez nauczyciela według zainteresowań, rozchodzenie się do domów